banner
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- Thực hiện các dự án xây dựng công nghiệp.

- Nhận thi công lắp đặt kết cấu thép.

- Nhận thi công xây dựng các dự án hạ tầng.

- San lấp mặt bằng khu công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi, đê kè, bến cảng.