banner
Phạm vi đặt hàng

Phạm vi đặt hàng

Về yêu cầu cơ bản là chỉ khu vực Hồ Chí Minh và vùng ngoại ô.

Tuy nhiên, nếu chỉ việc cung cấp sản phẩm được phát triển bởi công ty chúng tôi, thì chúng tôi nhận đặt hàng trên phạm vi cả nước, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi xin vui lòng.