banner
Dự án SEVEN ELEVEN

Dự án SEVEN ELEVEN

Chúng tôi vinh dự được hợp tác với MAEDA cung cấp hệ thống nắp che cho các hố máy và mương thoát nước ( grating ) cho nhà máy thép VINAKYOEI Vũng Tàu