banner
Cung Cung Cấp Nắp Che Hố Máy

Cung Cung Cấp Nắp Che Hố Máy

Chúng tôi vinh dự được hợp tác với MAEDA cung cấp hệ thống nắp che cho các hố máy và mương thoát nước ( grating ) cho nhà máy thép VINAKYOEI Vũng Tàu